Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie
 

  MENU:

powrót


  FUNDUSZE NORWESKIE
 

 Konkurs plastyczno-cyfrowy "Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie!"

Udział w konkursie to doskonała okazja do zdobycia nowej wiedzy i podnoszenia umiejętności cyfrowych, ponieważ tematyka prac konkursowych, realizowanych w technikach cyfrowych,
ma dotyczyć Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uczniowie będą musieli zdobyć wiedzę geograficzną, historyczną, społeczną
na temat państw darczyńców, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz programów pomocowych.

Zgodnie z założeniami praca konkursowa musi być wykonana w technice cyfrowej,
co pozwoli uczniom na wykazanie się nie tylko kreatywnością, ale również kompetencjami cyfrowymi.
To doskonała okazja, by pokazać uczniom, jak wiele konstruktywnych możliwości daje cyfrowa przestrzeń i internet.

Organizatorzy konkursu, aby wesprzeć uczniów w wykonaniu prac,
na stronie internetowej http://www.otymsiewie.pl zamieszczają informacje,
które mogą być inspiracją i podpowiedzią konkursową,  zarówno w obszarze tematyki,
jak i wykonania pracy.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, pracowników dydaktycznych,
rodziców – na temat Funduszy Norweskich i EOG, ich wkładu w rozwój ekonomiczny
i społeczny Polski, państw-darczyńców tych Funduszy oraz podnoszenie kompetencji
cyfrowych uczniów. 

ORGANIZATORZY

1. Film edukacyjny o tym, czym są Fundusze Norweskie i EOG.

Link do filmu: https://tiny.pl/r11vt2. Test wiedzy o Funduszach Norweskich i EOG ( w Kahoot)

wkrótce

3. Strona internetowa o funduszach wykonana przez uczniów.
1. Wykonajcie pracę plastyczną w dowolnej technice cyfrowej.

2. Zaprezentujcie pracę w formacie jpg, png lub animowaną mp4, gif.

3. Prześlijcie wypełniając formularz.

https://otymsiewie.pl/

Zgłoszenia  do 31 marca 2021.


LINKI:

https://www.facebook.com/FunduszenorweskieEOG/

https://funduszenorweskie.pl/

https://instytut.net.pl/technologie-przyjazne-srodowisku/

https://instytut.net.pl/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych/

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE