SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.zszpswierzawa.prv.pl, tel. 75-713-53-97, gg 3167767. SKYPE: zszpswierzawa                               

  MENU:

powrót

SŁOWNICZEK


  PHISHING - oszustwo
  internetowe,   którego celem jest
  wyłudzenie poufnych danych
  (loginy do  banku, dostęp do
  numerów kart  debetowych).


  SPAM - niechciana poczta


 CYBERPRZEMOC - psychiczna
  przemoc przy użyciu mediów
  elektronicznych oraz telefonów  
  komórkowych.


 MALWARE - złośliwy program 
 przeznaczony do złych czynów
 i działa wbrew oczekiwaniom
 użytkownika (wirus, robak,
 koń trojański, backdoor, rockit).


 RANSOMWARE - to rodzaj  szkodliwego oprogramowania,  które blokuje dostęp do systemu  komputerowego lub uniemożliwia  odczyt zapisanych w nim danych  poprzez ich zaszyfrowanie,
 a  następnie żąda od ofiary
 okupu za  przywrócenie stanu  pierwotnego.


 STALKING - nękanie,
 prześladowanie w internecie.


GROOMING - uwodzenie przez internet; chodzi o osoby, które za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązują kontakt z małoletnim poniżej 15 roku życia zmierzając za pomocą wprowadzenia w błąd, wykorzystania jego błędu lub niezdolności do pojmowania sytuacji lub groźby bezprawnej do spotkania z nim.  BEZPIECZNY INTERNET
 

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

Dzień Bezpiecznego Internetu


Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu:

to rodzaj szkodliwego oprogramowania, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych w nim danych poprzez ich zaszyfrowanie, a następnie żąda od ofiary okupu za przywrócenie stanu pierwotnego.

-     uświadomienie zagrożeń jakie niesie przebywanie w Internecie,
-     poprawienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Sieci,
-     edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie oraz posługiwania się Internetem,
-     promocję bezpiecznych zastosowań Sieci,
-     certyfikowanie i promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych.
-     propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów Sieci.

Szkolna inicjatywa:


1. Przeprowadzenie lekcji w oparciu  o dostępne  scenariusze - uczniowie zapoznają się z filmami    
     dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci.

2.  Przedstawienie uczniom zasad bezpiecznego surfowania po Internecie:
DZIEŃ ŚWIADOMEGO    
     KORZYSTANIA Z INTERNETU 01.03.2021.

3.  Umieszczenie informacji o akcji: http://zspswierzawa.pl/bezpiecznyI.html

4. Utworzenie specjalnej strony internetowej o bezpieczeństwie w Internecie:    
     http://www.bezpiecznyinter.net/


5.  Poinformowanie o akcji w lokalnej prasy, witryn gminnych i powiatowych.

6.  Rozdanie rodzicom ulotek informacyjnych: https://tiny.pl/rlz6x

7.  Wykonanie quizu: https://tiny.pl/rlzsj

8.  Wykonanie gazetek szkolnych w szkole.

9.  Poinformowanie rodziców o akcji: https://tiny.pl/7ss7k

10. Utworzenie filmu informacyjnego: https://tiny.pl/7v454

 
DZIEŃ ŚWIADOMEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
01.03.2021

Organizacja „Dnia Świadomego Korzystania z Internetu” oraz udział w konkursie na projekt kampanii społecznej promującejbezpieczne zachowania w sieci (www.bezpiecznyinter.net) to część projektu edukacyjnego "Przystań w sieci",
w którym nasza szkoła bierze udział.
Coraz więcej czasu spędzamy korzystając z internetu, który służy nam do pracy, nauki, utrzymywania relacji z bliskimi oraz sprawdza się jako źródło rozrywki
i kontaktu z kulturą. Powszechny dostęp do sieci oferuje ogromny wachlarz możliwości. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z licznych zagrożeń,
na które narażony jest każdy użytkownik sieci.

Podnoszenie świadomości oraz wiedzy o tym, jak bezpiecznie korzystać i poruszać się w tej przestrzeni jest niezwykle ważne. W obszar cyberbezpieczeństwa wpisuje się wiele tematów, a ich zakres stale rośnie. Bezpieczeństwo młodych w internecie nie zależy wyłącznie od nich samych.

 Ogromną rolę odgrywają w tym zakresie nauczyciele, rodzice, koledzy, a także całe środowisko szkolne oraz najbliższe otoczenie młodego internauty.
Chcemy zwrócić uwagę nauczycieli na ten niezwykle istotny problem,
a organizacja „Dnia Świadomego Korzystania z Internetu” stanowi ku temu doskonałą okazję.

KAMPANIA SPOŁECZNA
1. Przedstawienie uczniom zasad bezpiecznego surfowania po Internecie: www.przystanwsieci.pl
2. Umieszczenie informacji o akcji na stronie internetowej szkoły: http://zspswierzawa.pl/projektypws.html
3. Utworzenie specjalnej strony internetowej o bezpieczeństwie w Internecie: http://www.bezpiecznyinter.net/
5. Rozdanie uotek informacyjnych: https://tiny.pl/rlz6x
6. Wykonanie quizu: https://tiny.pl/rlzsj
7. Prezentacja gazetek szkolnych w szkole.
8. Poinformowanie lokalnej społeczności o akcji:
http://zspswierzawa.pl/projektypws.html oraz https://tiny.pl/r4qx8
9. Utworzenie filmu informacyjnego: https://tiny.pl/7v454Źródło: www.przystanwsieci.pl


WAŻNE STRONY:

www.hejtstop.pl

Opis:
Nawoływanie do nienawiści w Internecie jest przestępstwem, tak samo jak w realu.
Ty podajesz link, a my to zgłaszamy organom ścigania.
Razem zablokujemy obrzydliwy hejt!

===

https://jestnaswiecej.pl/

Opis:
Hejterzy w internecie są bardzo głośni, ale wcale nie jest ich najwięcej.
Dołącz do nas. Pokaż, że jest nas wiecej przeciwko hejtowi i za lepszym internetem.
Poniżej zamieszczamy programy służące do blokowania dostępu do Internetu.

Programy zapewniają bezpieczny dostęp do zasobów sieci Internet. Blokują dostęp do stron,
zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osobę nadzorującą komputer
oraz ograniczają dostęp do wybranych funkcjonalności
(np. komunikatory, listy dyskusyjne, ściąganie plików z sieci na komputer).

emilek

(EMILEK)

beniamin

(BENIAMIN)
                       

Poniżej prezentujemy Państwu bazę artykułów związanych z tematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie:

pdfCyberprzemoc - charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne - Łukasz Wojtasik - artykuł omawia istotę cyberprzemocy i skalę zjawiska na podstawie badań.
Zawiera również informację o działaniach mających na celu zabieganie wystąpienia problemu
(PDF, 177KB).


pdfDzieci on-line w oczach rodziców - komunikat prasowy przedstawiający wyniki badań nad przekonaniami rodziców o korzystaniu przez ich dzieci z Internetu oraz świadomością zagrożeń płynących z Sieci (PDF, 137KB).

pdfKontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w Internecie - Łukasz Wojtasik - raport z badań dotyczących doświadczeń dzieci związanych z niebezpiecznymi treściami
w Internecie (PDF, 163KB).


pdfPrzemoc rówieśnicza a media elektroniczne - Łukasz Wojtasik -
raport z pierwszych w Polsce badań nad zjawiskiem cyberprzemocy (PDF, 148KB).


pdfCharakterystyka zagrożeń dla dzieci w Internecie - Łukasz Wojtasik -
artykuł omawia dwie kategorie zagrożeń, na jakie narażone są dzieci korzystające z Internetu: niebezpieczne kontakty oraz szkodliwe (niebezpieczne) treści.
Podane są również wyniki badań skali tych zagrożeń (PDF, 144KB).

(źródło: http://emilek.pl/artykuly_i_badania/)

Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni

Internet - dużo możliwości, dużo zagrożeńBłyskawiczny rozwój techniki powoduje, że dostępność usług telekomunikacyjnych stale się zwiększa. Nowe technologie dają nam bardzo dużo możliwości, niejednokrotnie jednak wykorzystywane są również do nieuczciwych lub sprzecznych z prawem praktyk. Dlatego tak ważne jest, by przed niebezpieczeństwami w sieci ustrzec najmłodszych użytkowników Internetu - to oni są najbardziej podatni na zagrożenia telekomunikacyjne.

Nowe negatywne zjawiska, które obserwujemy w związku z upowszechnieniem się dostępu do sieci, to:

1. grooming - uwodzenie dzieci przez osoby dorosłe, najczęściej o skłonnościach pedofilskich;

2. cyberprzemoc lub cyberbullying - publikacja materiałów zawierających obraźliwe treści wobec jednej lub kilku osób, najczęściej nieświadomych umieszczenia takich informacji na swój temat w sieci,
w celu ich szykanowania bądź poniżania;

3. spam - masowo przesyłane w sieciach telekomunikacyjnych (w Internecie oraz SMS-ami) informacje niezamówione, najczęściej o charakterze komercyjnym. Spam stanowi jeden z kanałów dystrybucji szkodliwego oprogramowania (np. wirusów lub robaków internetowych), jest wykorzystywany do zbierania i weryfikowania adresów poczty elektronicznej dla potrzeb budowania nielegalnych baz danych teleadresowych;

4. phishing - próby kradzieży danych wrażliwych. Dokonywany jest poprzez wysyłanie do użytkowników wiadomości łudząco podobnej do wiadomości od zaufanego podmiotu (np. banku),
z treści której wynika konieczność przesłania danych takich jak np. numer konta, karty kredytowej, kodów pin etc. Następnie tego typu dane przekazane przez nieświadomego użytkownika posłużyć
mogą do kradzieży tożsamości („identity theft") i pieniędzy.

Chrońmy dziecko przed tymi zagrożeniami !

Co zrobić, by uchronić dziecko przed niebezpieczeństwem w sieci?

1.       Odkrywaj Internet i funkcje komputera razem z dzieckiem. Bądź jego pierwszym przewodnikiem po świecie Internetu i usług telekomunikacyjnych.

2.        Naucz swoje dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa Í krytycznego podejścia do treści zamieszczanych w Internecie.

3.      Rozmawiaj z dzieckiem o cyberprzemocy. Pamiętaj, że w dobie powszechnej dostępności do mobilnych urządzeń z funkcjami aparatu i kamery, zdjęcia i filmy mogą być wykorzystane przez dzieci do szykanowania rówieśników. Powiedz dziecku, że zamieszczanie takich filmów i zdjęć na stronach internetowych może wyrządzić komuś krzywdę Pamiętaj, że cyberprzemoc to również zamieszczanie przez dzieci na forach internetowych treści oczerniających rówieśników.

Zwróć dziecku uwagę, aby:

1.    Nigdy nie podawało w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska, a posługiwało się nickiem, czyli pseudonimem. Nie powinno też podawać swojego adresu domowego i numeru telefonu, ponieważ nigdy nie może mieć pewności z kim rozmawia.

2.        Nigdy nie wysyłało nieznajomym swoich zdjęć oraz zachowało szczególną ostrożność publikując swoje zdjęcia w sieci. Nigdy do końca nie wiemy, do kogo naprawdę trafią oraz w jaki sposób zostaną wykorzystane!

3.        Jeżeli wiadomość, którą otrzymało pochodzi od nieznanego nadawcy, jest wulgarna lub niepokojąca {np. jest napisana w obcym języku, zawiera dziwne znaczki), nie powinno jej otwierać ani na nią odpowiadać, tylko pokazać ją rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

4.       Pamiętało, że nigdy nie ma pewności, z kim rozmawia w Internecie - ktoś, kto podaje się za rówieśnika, w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec dziecka złe zamiary.

5.       Nie odpowiadało na spam - w ten sposób potwierdzamy tylko nadawcy nasz adres poczty elektronicznej. Spowoduje to zwiększenie ilości otrzymywanego spamu lub phishingu.

6.       Nie brało udziału w „łańcuszkach internetowych" - informacje w nich zawarte nie są prawdziwe, ponadto jesl to jeden ze sposobów uzyskiwania adresów poczty elektronicznej przez spamerów.

7.       Miało świadomość, że nasze działanie w sieci nie jest anonimowe. W większości przypadków można precyzyjnie ustalić adres IP każdego komputera.

8.      Zwracało szczególną uwagę na numery telefonów, z których przychodzą niejednoznaczne SMS-y, (np. „ktoś zostawił dla Ciebie wiadomość, aby ją odsłuchać wyślij SMS na numer...")
oraz na numery, na które, zgodnie z treścią SMS-a, należy odpowiedzieć (np. 71XX, 72XX itd.), W większości przypadków odpowiadający wpada w pułapkę wysyłania kolejnych płatnych SMS-ów, co przekłada się na wysokość rachunku telefonicznego.

SMS-y o podwyższonej płatności dostępne są w kilku wariantach cenowych. Pierwsze dwie cyfry numeru, pod który należy wysłać SMS. określają jego koszt:

70xx - koszt 50 gr + 22 proc. VAT
71xx - koszt 1 zł + 22 proc. VAT
72xx - koszt 2 zł + 22 proc. VAT
73xx - koszt 3 zł + 22 proc. VAT
74xx - koszt 4 zł + 22 proc. VAT
75xx - koszt 5 zł + 22 proc. VAT
76xx - koszt 6 zł + 22 proc. VAT
77xx - koszt 7 zł + 22 proc. VAT
78xx - koszt 8 zł + 22 proc. VAT
79xx - koszt 9 zł + 22 proc. VAT

Żródło:
http://rodzice.net/news/bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/
 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE